Dzięki wsparciu Fundacji Politechniki Łódzkiej, Centrum OPUS, Fundacji CISE oraz dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi mieliśmy jako Lodz Solar Team unikatową możliwość przeprowadzenia serii spotkań z uczniami 5 szkół średnich. Celem tych spotkań, było zachęcenie przyszłych maturzystów, do wybrania Politechniki Łódzkiej jako ich przyszłej uczelni. Co wyróżniało te spotkania spośród wielu innych akcji promujących Politechnikę Łódzką był fakt, że zostały one prowadzone przez aktualnych studentów, przekazujących uczniom ich personalną wiedzę, odczucia oraz niezależną opinię na temat tego czy warto studiować na Politechnice Łódzkiej.

 

Bardzo ważnym tematem, poruszanym podczas każdego ze spotkań, był aspekt eco-technologii rozwijanych na Politechnice Łódzkiej. Zachęcaliśmy uczniów szkół średnich, do przyłączenia się do wielu ekologicznych projektów rozwijanych na Politechnice Łódzkiej. Wskazywaliśmy im, że jest to dla nich szansa nie tylko aby zrobić coś dobrego dla świata, ale również aby wyznaczyć sobie drogę przyszłej kariery zawodowej.

 

Forma samych spotkań, poprzez pandemię wirusa SARS CoV-2 wielokrotnie ulegała zmianie, ale ostatecznie udało nam się zrealizować aż 6 spotkań z 5 szkołami średnimi! Były to:
  • 1 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
  • 3 Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi
  • Liceum Ogólnokształcące Ojców Bernardynów w Łodzi
  • 1 Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Staszica w Zgierzu
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła 2 w Przysusze

 

Podczas wszystkich spotkań, mieliśmy możliwość przekazania wiedzy grupie ponad 300 uczniów, a informacja o naszej akcji została wyświetlona w mediach społecznościowych ponad 5000 razy! Co nas jeszcze bardziej cieszy, to aprobata uczestników do samego wydarzenia. Została ona wyrażona w 66 anonimowych ankietach, wypełnianych bezpośrednio po każdym spotkaniu. A jakie były odpowiedzi w naszych ankietach?
Po pierwsze udało nam się zachęcić do studiowania na Politechnice Łódzkiej prawie 45% z respondentów ankiet. Grupa 50% uczniów nie była w stanie wypowiedzieć się czy spotkania zachęciły ich do studiowania na Politechnice Łódzkiej czy nie, co również uznajemy za sukces. Udało nam się w tej grupie osób zwiększyć wiedzę o potencjale studiowania na Łódzkiej uczelni, co może w przyszłości pomóc im wybrać właśnie Politechnikę Łódzką, jako ich przyszłą uczelnię.
Niezmiernie cieszy nas także fakt, że praktycznie dla wszystkich uczestników spotkania, forma naszych spotkań była atrakcyjna. Jest to niezmiernie trudne zadanie w czasie licznych wideokonferencji i nauczania zdalnego.
Oprócz tego, że zajęcia były atrakcyjne, to również poziom przedstawianej podczas nich wiedzy został oceniony bardzo wysoko przez zdecydowaną większość ankieterów.
Tak jak to było napisane kilka akapitów wyżej, bardzo ważnym aspektem naszych spotkań była ekologia. Uśrednione dane z zebranych w ankiet obrazują, że efektem naszych spotkań było również podniesienie poziomu wiedzy uczestników spotkań z zakresu ekologii. Mamy wielką nadzieję, że przełoży się to w przyszłości na realne działania, pomagające naszej planecie.
Udało nam się również dotrzeć do zróżnicowanej grupy odbiorców, mieszkającej nie tylko w Łodzi, ale również w miastach sąsiadujących oraz tymi poza granicami województwa Łódzkiego.
 
Podsumowując, jesteśmy dumni, że ponad 300 minut wideokonferencji, nie poszło na marne. Jesteśmy przekonani, że nasze spotkania pomogą dużej grupie uczniów podjąć tę bardzo ważną życiową decyzję, aby po maturze wybrać Politechnikę Łódzką. Mamy wielką nadzieję, że gdy już staną się studentami naszej uczelni, zechcą rozwijać ekologiczne technologie razem z zespołem Lodz Solar Team.