Lodz Solar Team, dzięki wsparciu Fundacji Politechniki Łódzkiej oraz dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi, już jutro rozpocznie cykl 5 spotkań z uczniami szkół średnich w Łodzi i spoza niej! Celem spotkań, będzie promocja Politechniki Łódzkiej, jako jednostki badawczej, nie tylko oferującej dobrą ofertę edukacyjną dla uczniów, ale również dbającą o rozwój wszelakich eco-technologii.
W ramach spotkania z licealistami 1 LO w Łodzi zostanie przedstawiona oferta programowa Politechniki Łódzkiej, jak również zostanie zorganizowana sesja Q&A podczas której uczniowie będą mogli zadawać dowolne pytania dotyczących realiów życia studenckiego w Łodzi.
Uczniowie, którzy są o krok od podjęcia jednej z najważniejszych życiowych decyzji zostali przez pandemię pozbawionych informacji oraz pewności czy uczelnia, którą rozważali na swoją przyszłość, nadal spełnia ich wymagania oraz czy sprosta ich wymaganiom dotyczących warunków życia. Nie istnieje lepsze źródło informacji dla licealisty niż student, który posiada praktyczne doświadczenie dotyczące funkcjonowania danej uczelni oraz wie, które wydziały i które kierunki najlepiej sprostają wymaganiom przyszłym studentom.
Taką właśnie idee, pragniemy przekazać młodym ludziom, którzy stoją właśnie u progu swojej życiowej decyzji dotyczącej miasta oraz kierunku studiów. Lodz Solar Team jest w stanie pokazać pasję oraz zachęcić młodzież szkół średnich, do studiowania w Łodzi, na Politechnice Łódzkiej.